miércoles, 25 de agosto de 2010

lista de antibióticos que necesitan receta

Código Saba Descripción
679259 ACACIN SUSP 100ML 250MG DAL AN
729094 ACROMICINA T 20 250MG ANT
026794 ADEL SUSP 60ML 125MG/5ML ANT
026808 ADEL SUSP 60ML 250MG/5ML ANT
826723 ADEL T 10 250MG ANT
826731 ADEL T 10 500MG ANT
778400 ALVI-TEC SUSP 60ML 250/62.5MGD
863823 AMBREXIN C 12 500MG/8MG ANT
721166 AMCEF FA 2ML 500MG IM ANT
721158 AMCEF FA 3.5ML 1G IM ANT
621315 AMIFARIN C 12 500MG DAL ANT
619922 AMIFARIN C 20 250MG DAL ANT
764698 AMIFARIN C 20 500MG DAL ANT
764655 AMIFARIN SUSP 60ML 125MG DAL A
764663 AMIFARIN SUSP 60ML 250MG DAL A
286370 AMIKACINA AI 2ML 100MG ANT
750301 AMIKACINA AI 2ML 100MG GI 1ER
287237 AMIKACINA AI 2ML 500MG ANT
750328 AMIKACINA AI 2ML 500MG GI 1ER
750336 AMIKACINA AI 4ML 1G GM 1ER ANT
090875 AMIKAFUR AI 2ML 100MG ANT
090832 AMIKAFUR AI 2ML 500MG ANT
206997 AMIKAYECT JGA 2ML 100MG ANT
207004 AMIKAYECT JGA 2ML 500MG ANT
059129 AMIKIN A 2 2ML 100MG ANT
059226 AMIKIN A 2 2ML 250MG ANT P
059315 AMIKIN A 2 2ML 500MG ANT
342815 AMIKIN AI 4ML 1G ANT
719668 AMIYEC AI 2ML 500MG ANT
877883 AMOBAY C 15 500MG ANT
024155 AMOBAY CL SUSP 200MG/28.5MGPED
024198 AMOBAY CL SUSP 250MG/62.5MGINF
024171 AMOBAY CL SUSP 400MG/57MG INF
024163 AMOBAY CL T 10 875MG/125MG ANT
877921 AMOBAY SUSP 75ML 250MG/5ML ANT
877891 AMOBAY SUSP 75ML 500MG/5ML ANT
750379 AMOX AC CLAV T 10 875/125MGM1E
750395 AMOX AC CLAV T 10500/125MGM1ER
750409 AMOX AMBROX SUSP90ML 250/15M1E
604038 AMOX SUSP 75ML 250MG PED PIA
604453 AMOX/AC CLAV SUSP 50ML 400MGPI
604054 AMOX/AC CLAV SUSP 75ML200MGPIA
753904 AMOX/AC CLAV SUSP60ML 125MGPED
750387 AMOX/AC CLAV SUSP60ML 400/57MG
753890 AMOX/AC CLAV SUSP60ML125/31.25
753920 AMOX/AC CLAV SUSP60ML250MGI1ER
604577 AMOX/AC CLAV T 10 500/125MGPIA
376949 AMOXIBRON C 12 500MG/8MG ANT
343722 AMOXIBRON SUSP 75ML 250MG/8MG
750360 AMOXICILINA C 12 250MG 1ER ANT
753882 AMOXICILINA C 12 500MG GI 1ER
604089 AMOXICILINA C 12 500MG PIA ANT
753866 AMOXICILINA SUSP75ML500MGGI1ER
753831 AMOXICILINASUSP75ML250MG/5MLGI
586714 AMOXICLAV BID SUSP 70ML 200MG
586706 AMOXICLAV BID SUSP 70ML 400MG
586730 AMOXICLAV BID T 14 875MG/125MG
370363 AMOXICLAV SUSP 60ML 125MG
818445 AMOXICLAV SUSP 75ML 250MG ANT
586722 AMOXICLAV T 15 500MG/125MG ANT
540889 AMOXICLIDE C 20 ANT
706035 AMOXICLIDE C 30 ANT
540900 AMOXICLIDE SUSP 50ML INF ANT
540897 AMOXICLIDE SUSP 50ML PED ANT
706116 AMOXICLIDE SUSP 75ML INF ANT
706078 AMOXICLIDE SUSP 75ML PED ANT
090794 AMOXIFUR C 12 500MG ANT
090719 AMOXIFUR SUSP 60ML 250MG INFAN
374172 AMOXIFUR SUSP 60ML 500MG ANT
867608 AMOXIL 12H SUSP 400MG/5ML INF
047856 AMOXIL 12H T 10 875MG ANT
240567 AMOXIL C 12 500MG ANT
343706 AMOXIL SUSP 75ML 250MG PED ANT
343714 AMOXIL SUSP 75ML 500MG PED ANT
800899 AMOXIVET C 12 500MG ANT
814717 AMOXIVET SUSP 75ML 250MG ANT
813834 AMOXIVET SUSP 75ML 500MG ANT
761958 AMPHOCIL FA 50MG DAL ANT
750492 AMPICILINA C 20 250MG GI 1ER A
750506 AMPICILINA C 20 500MG GI 1ER
604585 AMPICILINA C 20 500MG PIA ANT
750425 AMPICILINA FA 2ML 500MG GI 1ER
750441 AMPICILINA FA 4ML 1G 1ER ANT
750476 AMPICILINA SUSP 60ML 250MGI1ER
750484 AMPICILINA SUSP 60ML 500MGI1ER
750433 AMPICILINA SUSP 90ML 250MGI1ER
750468 AMPICILINA SUSP 90ML125MGGI1ER
769711 AMPIGRIN A 3 AD DAL ANT
767972 AMPIGRIN FA 3 250MG INF DAL AN
591696 AMPIMEX C 20 500MG DAL ANT
778524 AMPITECNO-T T 10 1G DAL ANT
731331 AMPLIRON DUO SUSP 60ML 125MG A
731307 AMPLIRON DUO SUSP 70ML 400MG A
731315 AMPLIRON DUO SUSP 90ML 250MG A
731293 AMPLIRON DUO T 14 875/125MG
843091 AMPLIRON SUSP 90ML 250MG ANT
843083 AMPLIRON T 12 750MG ANT
721115 AMSAPEN FA 2ML 500MG ANT
720690 AMSAPEN T 20 500MG ANT
720720 AMSATI C 3 500MG ANT
124176 ANAPENIL FA 1000UI ANT
124184 ANAPENIL FA 400UI ANT
206970 ANAPENIL SOL 90ML 200UI ANT
206962 ANAPENIL T 20 400UI ANT
354856 ANGLOPEN C 16 500MG ANT
061964 ANGLOPEN SUSP 250MG/60ML ANT
570206 ANITRIM F T 14 160/800MG ANT
733733 ANITRIM SUSP 120ML PED ANT
573825 ANITRIM T 30 80MG/400MG ANT
561665 APOTRINELAX SUSP120MLISSEMYMAN
561053 APOTRINELAX T20 80/400MGISSEAN
729507 ARLECYN K T 10 500MG DAL ANT
568147 ARLEXEN C 20 500MG DAL ANT
770159 ARZOMEBA FA 500/500MG DAL ANT
826707 AUGMENTIN 12H PVO 200MG/5MLPED
826693 AUGMENTIN 12H PVO 400MG/5ML JR
819824 AUGMENTIN 12H T 10 875/125MG
035785 AUGMENTIN ES SUSP 50ML 600MG
359092 AUGMENTIN JR75ML250/5ML156.25
245151 AUGMENTIN PED125MG/ML156.25MG
359084 AUGMENTIN T 20 500MG/125MG ANT
566187 AVUXILAN SUSP 60ML PINA DAL AN
596426 AZIDRAL T 3 500MG ANT
345520 AZITROCIN G T 4 500MG ANT
550493 AZITROCIN MD GDO 2G/60ML ANT
334170 AZITROCIN SUSP 15ML 600MG ANT
334189 AZITROCIN SUSP 22.5ML 900MG AN
171603 AZITROCIN T 3 500MG ANT
002488 AZITROHEXAL SUSP 22.5ML 900MG
779571 AZITROMICINA SUSP 15ML 600MG D
779598 AZITROMICINA T 3 500MG ATL DAL
750549 AZITROMICINA T 3 500MG GM 1ER
604593 AZITROMICINA T 3 500MG PIA ANT
765260 AZO MAX T 3 500MG DAL ANT
771228 AZOGEN T 20 DAL ANT
779822 AZOTIVE T 3 500MG ANT
779830 AZOTIVE T 4 500MG ANT
767085 BACTIVER F TABS 14 160/800MGDA
771287 BACTOKINA A 6 2ML 600MG DALANT
362182 BACTRIM COMP SUSP 120ML ANT
333174 BACTRIM F T 14 800/160MG ANT
333166 BACTRIM SUSP 120ML ANT
362174 BACTRIM T 30 AD ANT
816256 BENACILINA A FA 400000U ANT
816264 BENACILINA A FA 800000U ANT
721123 BENCELIN COMB FA 3ML 1200000UI
721131 BENCELIN FA 5ML 1 200 000UI
750565 BENCILP BENZAT COMP AI 1200UGI
749494 BENCILP BENZAT COMPFA3ML1200UI
749516 BENCILP PROC CRIST FA 2ML600UI
750581 BENCILP PROC CRIST FA 400UI GI
750573 BENCILP PROC CRIST FA 800UI G1
750603 BENCILP SOD CRIST FA 1000UI GI
750611 BENCILP SOD CRIST FA 5000UI GI
750638 BENZATINA BENCILP FA 1200UI GM
168238 BENZETACIL COMB FA 1200U ANT
168203 BENZETACIL FA 1200U ANT
220345 BICLIN A 2 2ML 100MG
229326 BICLIN A 2 2ML 250MG ANT
220353 BICLIN A 2 2ML 500MG ANT
337234 BICLIN AI 4ML 1G ANT
203734 BINOTAL C 20 250MG ANT
381470 BINOTAL C 20 500MG ANT
071560 BINOTAL FA 1G ANT
071552 BINOTAL FA 500MG ANT
239771 BINOTAL SUSP 90ML 125MGA NT
239887 BINOTAL SUSP 90ML 250MG ANT
381837 BINOTAL SUSP 90ML 500MG ANT
203920 BINOTAL T 12 1G ANT
704873 BIODACLIN AI 4ML 600MG DAL
599085 BIODACLIN C 16 300MG ANT
132098 BIOSINT KIT FA 1G IV ANT
600334 BISULTRIM T 20 80/400MGGOB ANT
585483 BREDELIN FA 100ML 500MG/100ML
581151 BREDELIN T 7 500MG ANT
740691 BREDELIN T 7 750MG ANT
600822 BRIMEX T 25 200MG DAL ANT
602167 BRIMEX T 35 400MG DAL ANT
074969 BRISPEN C 20 250MG ANT
059609 BRISPEN C 20 500MG ANT
119164 BRISPEN FA 2ML 250MG ANT
119156 BRISPEN FA 5ML 500MG ANT
204242 BRISPEN SUSP 100ML 125MG/5MLAN
036757 BRISPEN SUSP 100ML 250MG/5MLDA
765457 BROMIXEN C 12 500/8MG DAL ANT
765465 BROMIXEN SUSP 90ML 250/4MG DAL
546526 CECLOR 12HR SUSP 70ML 187.5MG
546518 CECLOR 12HR SUSP 70ML 375MG AN
546534 CECLOR 12HR T 14 375MG LP ANT
546542 CECLOR 12HR T 14 750MG LP ANT
175269 CECLOR C 15 250MG ANT
175277 CECLOR SUSP 75ML 250MG PED ANT
546550 CECLORDOX SUSP 70ML 187.5MG AN
546569 CECLORDOX SUSP 70ML 375MG ANT
546577 CECLORDOX T 14 375MG/12MG LPAN
546585 CECLORDOX T 14 750MG/12MG ANT
546496 CEDAX C 10 400MG
353701 CEDAX C 5 400MG
353698 CEDAX SUSP 30ML 36MG/ML
682039 CEDAX SUSP 60ML 36MG/ML
724033 CEFABIOT FA 750MG ANT
705721 CEFABIOT SUSP 100ML 250MG/10ML
705713 CEFABIOT SUSP 50ML 125MG/5ML
583316 CEFABIOT T 10 500MG ANT
604127 CEFACLOR C 15 250MG PIA ANT
750859 CEFACLOR C 15 500MG GI 1ER ANT
750824 CEFACLOR SUSP 75ML 250MG GM1ER
750832 CEFACLOR T 10 375MG LP GM 1ER
750840 CEFACLOR T 10 750MG LP GM 1ER
765287 CEFAGEN SUSP 50ML 250MG DAL AN
864064 CEFALAN C 15 500MG ANT
864056 CEFALAN SUSP 75ML 250MG/5ML AN
604143 CEFALEXINA SUSP 100ML PIA ANT
750875 CEFALEXINA SUSP100ML 125MGM1ER
750883 CEFALEXINA SUSP100ML 250MGM1ER
750891 CEFALOTINA FA 5ML 1G GI 1ER
765279 CEFALVER C 20 500MG DAL ANT
771317 CEFALVER SUSP 90ML 250MG/5MLDA
343021 CEFAMOX C 16 500MG ANT
388580 CEFAMOX C 8 500MG ANT
342793 CEFAMOX SUSP 100ML 250MG ANT
810061 CEFAXONA FA 1G IM ANT
800503 CEFAXONA FA 1G IV ANT
810096 CEFAXONA FA 500MG IM ANT
810088 CEFAXONA FA 500MG IV ANT
750913 CEFOTAXIMA AI 4ML 1G GI 1ER
761451 CEFOTAXIMA FA 4ML 1G GI 1ER
603651 CEFOTAXIMA FA 4ML 1G IM PIA AN
750905 CEFOTAXIMA FA 500MG GI 1ER ANT
868140 CEFRADEN FA 1G 3.5ML IM ANT
868159 CEFRADEN FA 1G IV ANT
750921 CEFTAZIDIMA AI 3ML 1G GI 1ER
603678 CEFTAZIDIMA FA 3ML 1G PIA
385921 CEFTREX FA 1G IM ANT
385913 CEFTREX FA 500MG IM ANT
381012 CEFTREX FA 500MG IV ANT
773433 CEFTRIANOL FA 3.5ML 1G DAL ANT
750972 CEFTRIAXONA AI 3.5ML 1G GI 1ER
750948 CEFTRIAXONA AI 5ML 500MG GI1ER
750964 CEFTRIAXONA FA 10ML 1G GI 1ER
603686 CEFTRIAXONA FA 10ML 1G IV PIA
750956 CEFTRIAXONA FA 2ML 500MG GI1ER
783226 CEFTRILEM FA 10ML 1G IVDAL ANT
029777 CEFTRILEM FA 1G IM ANT
029769 CEFTRILEM FA 500MG IM ANT
011584 CEFURACET SUSP 50ML 125MG/5MLA
024880 CEFURACET SUSP 50ML 250MG/5MLA
011606 CEFURACET T 10 250MG ANT
011592 CEFURACET T 10 500MG ANT
750980 CEFUROXIMA FA 5ML 750MG GI1ER
750999 CEFUROXIMA T 10 500MG GM 1ER
208078 CEPOREX SUSP 100ML 125MG ANT
208086 CEPOREX SUSP 100ML 250MG ANT
190020 CEPOREX T 12 1G ANT
002623 CEPOREX T 15 500MG ANT
002631 CEPOREX T 21 250MG ANT
002615 CEPOREX T 21 500MG ANT
778508 CEPOTEC C 20 500MG DAL ANT
778427 CEPOTEC SUSP 100ML 250MG DAL A
824747 CETOXIL FA 5ML 750MG ANT
081183 CHLOROMYCETIN C 16 250MG ANT
838535 CHLOROMYCETIN PALM SUSP 100ML
002119 CIFRAN T 6 500MG ANT
362123 CILOXAN SOL 5ML ANT
684686 CIMOGAL T 12 500MG ANT
733040 CIMOGAL T 8 250MG ANT
562874 CINA T 5 750MG ANT
562882 CINA T 7 500MG ANT
047899 CIPRO XR T 3 1G ANT
047872 CIPRO XR T 3 500MG ANT
047902 CIPRO XR T 7 1G ANT
047880 CIPRO XR T 7 500MG
761982 CIPROBAC FA 400MG/200ML DALANT
546798 CIPROBAC T 10 500MG ANT
737003 CIPROBAC T 14 500MG ANT
275670 CIPROFLOX C 12 250MG
114375 CIPROFLOX C 12 500MG ANT
275727 CIPROFLOX C 6 500MG ANT
387258 CIPROFLOX FA 200MG/100ML IV AN
878510 CIPROFLOX FA 400MG/200ML IV AN
751049 CIPROFLOXACINO FA100ML200MGI1E
751081 CIPROFLOXACINO FA200ML400MG GI
604631 CIPROFLOXACINO T 10 250MG PIAA
751073 CIPROFLOXACINO T 10 250MGGM1ER
603724 CIPROFLOXACINO T 12 250MG PIA
605476 CIPROFLOXACINO T 12 500MG PIA
751057 CIPROFLOXACINO T 6 500MG GI1ER
751065 CIPROFLOXACINO T 8 250MG GM1ER
751103 CIPROFLOXACINO T 8 500MG GI1ER
604658 CIPROFLOXACINO T 8 500MG PIA
823376 CIPROFUR F T 8 500MG ANT
291781 CIPROFUR T 8 250MG
395439 CIPROXINA 3D T 6 250MG ANT
074780 CIPROXINA FA 100ML 200MG ANT
384062 CIPROXINA FA 200ML 400MG ANT
209457 CIPROXINA T 12 250MG ANT
814199 CIPROXINA T 14 500MG ANT
222399 CIPROXINA T 8 500MG
707716 CIQFADIN T 12 500MG ANT
720658 CIRIAX T 12 250MG ANT
720631 CIRIAX T 12 500MG ANT
263435 CLAFORAN FA 1G IV ANT
017086 CLAFORAN FA 500MG IM ANT
859842 CLAFORAN FA 500MG IV ANT
260401 CLAFORAN LIDOCAINA FA 1G IM AN
751162 CLARITROMICINA T 10 250MGGI1ER
751154 CLARITROMICINA T10 500MG GM1ER
682934 CLAVANT BID SUSP 70ML 400/57MG
682918 CLAVANT BID SUSP 70ML200/28.5M
682926 CLAVANT BID T 14 875/125MG ANT
682888 CLAVANT BID T 20 875/125MG ANT
767050 CLAVUCYD BID T 10 875/125MGDAL
837792 CLAVULIN 12H SUSP 200-28.5MG
837784 CLAVULIN 12H SUSP 400/57MG ANT
573299 CLAVULIN 12H SUSP 600-42.9MG
825832 CLAVULIN 12H T 10 875MG/125MG
152943 CLAVULIN SUSP 60ML 125MG INF
376957 CLAVULIN SUSP 75ML 250MG ANT
801763 CLAVULIN T 15 500MG P
766577 CLENDAZAF AI 2ML 300MG DAL ANT
774464 CLENDAZAF AI 4ML 600MG DAL ANT
563242 CLENDIX C 21 300MG ANT
751170 CLINDAMICINA AI 300MG GI 1ERAN
751189 CLINDAMICINA AI 4ML600MG GI1ER
751197 CLINDAMICINA C 16 300MG GI 1ER
604747 CLINDAMICINA C 16 300MG PIAANT
783439 CLINDAZYN AI 4ML 600MG DAL ANT
090646 CLORAFEN C 20 250MG ANT
751251 CLORAMFENICOL C 20 500MG 1ER A
751243 CLORANFENICOL C 20 250MG GM1ER
729221 COMBIQUINE C T 12 500MG/100MG
564524 CRIXAN-OD T 10 500MG ANT
195952 DALACIN C AI 300MG ANT
195944 DALACIN C AI 600MG ANT
277126 DALACIN C C 16 300MG ANT
237884 DALACIN C GDO 100ML ANT
396745 DALACIN C RTU SOL 50ML 900MGIV
330752 DENVAR C 12 200MG ANT
388548 DENVAR C 3 400MG ANT
384895 DENVAR C 5 400MG ANT
738336 DENVAR C 6 400MG ANT P
330744 DENVAR SOB 12 100MG INF ANT
360015 DENVAR SUSP 100ML 100MG P ANT
359394 DENVAR SUSP 50ML 100MG ANT
707635 DERTRIN T 20 80MG/400MG ANT
778966 DICLO-TECNO C 20 250MG DAL ANT
778974 DICLO-TECNO C 20 500MG DAL ANT
751561 DICLOXACILINA C 12 500MG GI1ER
751545 DICLOXACILINA C 20 250MG GI1ER
751596 DICLOXACILINA C 20500MG GI 1ER
774146 DICLOXACILINA FA 500MG/5ML 1ER
778036 DICLOXACILINA FA 5ML 250MG DAL
751588 DICLOXACILINA FA 5ML250MGGI1ER
751553 DICLOXACILINA SUSP60ML125MG5ML
754013 DICLOXACILINA SUSP60ML250MG1ER
730254 DIMICIN SUSP 250MG DAL ANT
735329 DOMIKEN C 10 100MG ANT
754048 DOXICICLINA C 10 100MG GM 1ER
603759 DOXICILINA C 10 100MG PIA ANT
751685 DOXICILINA T 28 50MG GM 1ER AN
600873 DOYCUR T 10 500MG DAL ANT
341002 DURACEF C 16 500MG ANT
343072 DURACEF C 20 250MG ANT
379719 DURACEF C 8 500MG ANT
882372 DURACEF SUSP 100ML 125MG JGA
882356 DURACEF SUSP 100ML 250MG JGA
882380 DURACEF SUSP 100ML 500MG JGA
223433 DURACEF T 10 1G ANT
358029 ECTAPRIM F T 14 ANT
062014 ECTAPRIM SUSP 120ML INF ANT
820504 ECTAPRIM T 30 ANT
864366 ELEQUINE MINIBAG100ML 500MG IV
028029 ELEQUINE MINIBAG150ML750MG IV
012564 ELEQUINE T 5 750MG ANT
812536 ELEQUINE T 7 500MG ANT
863297 ENI FA 200ML 400MG IV ANT
584312 ENI T 14 500MG ANT
751715 ERITROMICINA T 20 250MG GM 1ER
751707 ERITROMICINA T 20 500MG GM 1ER
778435 ERITROVIER-T 20 500MG DAL ANT
778540 ERITROVIER-T T 20 250MG DAL AN
778397 EROTROVIER-S SUSP 100ML 250MGD
203025 ERYDERM SOL 120ML ANT
774499 EURIFAM C 16 300MG DAL ANT
739928 EVOCS III MINIBAG100ML 500MGIV
741078 EVOCS III MINIBAG150ML 750MGIV
727547 EVOCS III T 5 750MG ANT
727539 EVOCS III T 7 500MG ANT
775487 EXACOL SOL 15ML OFT ANT DAL
731048 FACTIVE-5 T 3 320MG ANT
565652 FACTIVE-5 T 5 320MG ANT
767875 FASICLOR C 15 500MG DAL ANT
291870 FLAMICINA C 12 250MG ANT
891517 FLAMICINA C 20 500MG ANT
291900 FLAMICINA FA 1G ANT
624985 FLAMICINA FA 500MG GOB ANT
292826 FLAMICINA SUSP 60ML 125MG ANT
292842 FLAMICINA SUSP 60ML 250MG ANT
889040 FLOXAGER T 12 250MG ANT
889016 FLOXAGER T 8 500MG ANT
765295 FLOXANTINA T 12 500MG DAL ANT
239925 FLOXAPEN C 15 500MG ANT
601217 FLOXAPEN T5 SOL 75ML 250MG/5ML
742066 FLUONING T 7 500MG ANT
742074 FLUONING T 7 750MG ANT
130591 FORTUM AI 1G ANT
131962 FOSFOCIL C 12 500MG ANT
194603 FOSFOCIL C 6 500MG ANT
194646 FOSFOCIL FA 0.5G INF ANT
194611 FOSFOCIL FA 1G IM ANT
194638 FOSFOCIL FA 1G IV ANT
028754 FOSFOCIL FA 4G IV ANT
026263 FOSFOCIL G U SOB GDO 2G INF AN
015660 FOSFOCIL G U SOB GDO 3G AD ANT
731838 FOSFOCIL SUSP 120ML ANT
194654 FOSFOCIL SUSP 60ML ANT
811076 FOTEXINA FA 1G IM ANT
811084 FOTEXINA FA 500G IM ANT P
169048 GARAMICINA A 5 120MG ANT
163619 GARAMICINA A 5 80MG ANT
200697 GARAMICINA FA 20MG ANT
381578 GARAMICINA FA 5 20MG ANT
381551 GARAMICINA FA 5 80MG ANT
200689 GARAMICINA FA 80MG ANT
164410 GARAMICINA GU A 5 160MG ANT
163570 GARAMICINA GU HYPAK 160MG ANT
171514 GARAMICINA HYPAK 120MG ANT
163554 GARAMICINA HYPAK 20MG ANT
163562 GARAMICINA HYPAK 80MG ANT
774154 GENTAMICINA A 5 2ML 160MG 1ER
751952 GENTAMICINA FA 2ML 160MG GI1ER
751944 GENTAMICINA FA 2ML 20MG GI 1ER
751960 GENTAMICINA FA 2ML 80MG GI 1ER
766968 GENTAMIL A 5 80MG DAL
774480 GENTAZAF A 5 2ML 160MG DAL ANT
774472 GENTAZAF AI 2ML 20MG DAL ANT
542237 GERVAKEN T 10 250MG ANT
732168 GERVAKEN T 10 500MG ANT
596752 GI AMFOTERICINA B FA 50MGLKGOP
682578 GI AMOXICILINA C 12 250MG HOR
762024 GI AMOXICILINA C 12 500MG DAL
682543 GI AMOXICILINA C 12 500MG HOR
570095 GI AMOXICILINA C 12 500MG MCK
869554 GI AMOXICILINA C 12 500MG PTI
745901 GI AMOXICILINA SUSP 75ML 250MG
624977 GI AMOXICILINA SUSP 75MLIVADAL
549584 GI AMOXICLAVULANATO T 12 PTI A
852074 GI AMPICILINA C 20 500MG HOR
852066 GI AMPICILINA FA 1G HOR ANT
748870 GI AMPICILINA FA 2ML 500MG DAL
852058 GI AMPICILINA FA 500MG HOR ANT
852031 GI AMPICILINA SUSP 250MG HOR A
743380 GI AZITROMICINA T 4 500MG ANT
748986 GI BENCILP SODCRISTFA500000U D
669423 GI BENCILPENIC FA 400000UI PTI
745928 GI BENCILPENIC FA 800000UI PTI
549606 GI CEFACLOR C 15 500MG ANT
724114 GI CEFALEXINA C 20 500MG DALTE
848921 GI CEFALEXINA T 20 500MG PTI A
550728 GI CEFALOTINA FA 1G/5ML IM KSA
767255 GI CEFALOTINA FA 5ML 1G DAL AN
844810 GI CEFOTAXIMA FA 1G IV KSA ANT
550736 GI CEFOTAXIMA FA 1G/4ML IM KSA
560014 GI CEFOTAXIMA FA500MG/2MLIMKSA
848689 GI CEFTAZIDIMA FA 1G KSA ANT
844853 GI CEFTRIAXONA FA 1G IM KSA
016683 GI CEFTRIAXONA FA 1G IM MCK AN
873853 GI CEFTRIAXONA FA 1G IM/IVLKEP
844896 GI CEFTRIAXONA FA 1G IV KSA AN
679496 GI CEFTRIAXONA FA 3.5ML IMLKEP
886238 GI CEFTRIAXONA FA 500MG IM KSA
550744 GI CEFUROXIMA FA 750MG/10MLKSA
784338 GI CEFUROXIMA T 10 250MG ANT D
783455 GI CEFUROXIMA T 10 500MG ANT D
767247 GI CIPROFLOXA FA 200MG/100MLDA
550760 GI CIPROFLOXACINO T 12500MGKSA
745936 GI CIPROFLOXACINO T 6 500MGPTI
745944 GI CIPROFLOXACINO T 8 250MGPTI
595403 GI CIPROFLOXACINO T 8 500MGHOR
016713 GI CIPROFLOXACINO T6 500MG MCK
570419 GI CIPROFLOXACINO T8 250MG DAL
896608 GI CIPROFLOXACINO T8 250MGKSA
868124 GI CIPROFLOXACINO T8 500MGKSA
595357 GI CIPROFLOXACINO T8 500MGUDAL
550752 GI CIPROFLOXACINOFA100ML200MGK
784222 GI CLARITROMICINA T 10 500MG D
773425 GI CLINDAMICINA AI 600MG DAL A
896632 GI CLINDAMICINA C16 300MG KSA
599840 GI CLINDAMICINA T16 300MG DAL
015539 GI DICLOXACILINA C 12500MG HOR
545171 GI DICLOXACILINA SUSP 60ML HOR
009962 GI DOXICICLINA C 10 100MG LKEP
009970 GI DOXICICLINA C 28 50MG LKEAN
774162 GI LEVOFLOXACINO T 7 500MG DAL
735469 GI LEVOFLOXACINO T7 500MGLPDAL
749125 GI MEROPENEM FA 500MG DAL ANT
748862 GI TRIMET/SULFAM A6 3ML P/HANT
745979 GI TRIMET/SULFAM T 14 PTI ANT
549711 GI TRIMETSULFAM SUSP120MLPTIAN
748919 GI VANCOMICINA FA 500MGDAL ANT
876038 GI VANCOMICINA FA500MG LKE ANT
124206 HIDROCILINA 400 FA ANT
124192 HIDROCILINA 800 FA ANT
767395 IKATIN AI 20MG/2ML DAL ANT
379654 ILOSONE 500 T 20 500MG ANT
059110 ILOSONE C 20 250MG ANT
060828 ILOSONE LIQ 120ML 125MG ANT P
060801 ILOSONE LIQ 120ML 250MG ANT P
026395 IMIPENEM FA 500MG GOB 5265 ANT
765317 INDACIL C 16 300MG DAL
041823 INVANZ FA 1G IM ANT
011681 INVANZ FA 1G IV ANT P
719641 IQFACILINA C 20 500MG ANT
729396 IQFAMICINA T 20 250MG DAL ANT
361828 ITALNIK T 12 250MG ANT
570338 ITALNIK T 14 500MG ANT
596671 KAMIX A 2 2ML 100MG GOB ANT
735558 KAMIX A 2 2ML 500MG GOB ANT
119261 KANTREX AI 1G
060836 KEFLEX C 24 250MG ANT
291277 KEFLEX LIQ 100ML 250MG ANT
057495 KEFLEX SUSP 100ML 125MG ANT
321788 KEFLEX T 12 1G ANT
088730 KEFLEX T 12 500MG ANT
130400 KEFLEX T 20 500MG ANT
174890 KEFLIN FA 1G ANT
033766 KLARICID FA 500MG IV ANT P
343404 KLARICID HP T 10 500MG ANT
861561 KLARICID HP T 14 500MG ANT
818607 KLARICID O D T 10 500MG ANT
036412 KLARICID O D T 7 500MG ANT
864463 KLARICID SUSP 60ML 125MG/5ML A
865192 KLARICID SUSP 60ML 250MG/5ML P
867969 KLARICID T 12 250MG ANT
779768 KLARIX T 10 250MG DAL ANT
570567 KLARMYN SUSP 60ML 125MG/5ML AN
035866 KOPTIN SUSP 22.5ML 900MG ANT
035858 KOPTIN T 3 500MG ANT
767840 KROBICIN SUSP 60ML 125MG DAL A
767859 KROBICIN SUSP 60ML 250MG DAL A
735353 LANTROM T 20 500MG DAL ANT
779601 LATOTRYD SUSP 100ML 250MG DAL
571415 LATOTRYD T 20 500MG DAL ANT
065226 LAURITRAN A SUSP 100ML 125MG A
081566 LAURITRAN A SUSP 100ML 250MGAN
052094 LAURITRAN T 12 500MG ANT
724335 LEFLOXIN T 7 500MG ANT
752274 LEVOFLOXACINO T 7 500MG MG 1ER
765414 LIMIDRAX A 6 600MG DAL
195901 LINCOCIN C 16 500MG ANT
027022 LINCOCIN JGA 6 1ML 300MG INFAN
026670 LINCOCIN JGA 6 2ML 600MG AD AN
605220 LINCOMICINA A 6 JGA 600MG PIA
765422 LINCOVER C 16 500MG DAL
542253 LISIKEN C 16 300MG ANT
719935 LOXANIFLIN T 12 250MG ANT
719951 LOXANIFLIN T 14 500MG ANT
719943 LOXANIFLIN T 8 500MG ANT
746045 MACROZIT FA 5ML 500MG ANT
019593 MACROZIT SUSP 15ML 600MG ANT
034940 MACROZIT SUSP 30ML 1200MG ANT
017140 MACROZIT T 3 500MG ANT
026689 MACROZIT T 4 500MG ANT
564540 MAGNASPOR T 10 500MG ANT
389900 MAROVILINA C 20 500MG ANT
095230 MAROVILINA SUSP 60ML 125MG INF
154326 MAROVILINA SUSP 60ML 250MG INF
395099 MAXAQUIN 3D T 3 400MG ANT
395102 MAXAQUIN 7D T 7 400MG ANT
383767 MAXIPIME FA 10ML 1G ANT
019720 MAXIPIME FA 5ML 500MG ANT
821381 MAXTRIM F T 14 800/160MG ANT
821365 MAXTRIM P SUSP120ML200/40MGANT
024244 MEGION FA 1G IM ANT
859435 MEGION FA 1G IV ANT
024252 MEGION FA 500MG IM ANT
859443 MEGION FA 500MG IV ANT
241415 MEPRIZINA FA 1.0G ANT
837695 MERREM FA 1G IV ANT
837709 MERREM FA 500MG IV ANT
602906 MEXAPIN C 20 250MG DAL ANT
602582 MEXAPIN C 20 500MG DAL ANT
764701 MEXAPIN SUSP 90ML 125MG DAL AN
764728 MEXAPIN SUSP 90ML 250MG DAL AN
010707 MICRORGAN T 12 250MG ANT
012629 MICRORGAN T 14 500MG ANT
010715 MICRORGAN T 8 250MG ANT
010693 MICRORGAN T 8 500MG ANT
542296 MITROKEN T 12 250MG ANT
745375 MITROKEN T 8 500MG SE50 ANT
019844 MOXLIN C 12 500MG ANT
045969 MOXLIN CLV SUSP 75ML250/62.5MG
045942 MOXLIN CLV T 10 500/125MG ANT
839795 MUCOCEF C 12 500MG/8.782MG ANT
839809 MUCOCEF SUSP 100ML 250/4.39MG
778516 NAFACIL C 20 500MG DAL ANT
778419 NAFACIL-S SUSP 100ML 250MG DAL
724165 NAXIFELAR C 20 500MG ANT
747610 NAXIFELAR SUSP 100ML 125MG/5ML
747629 NAXIFELAR SUSP 100ML 250MG/5ML
397741 NETROMICINA A 2 200MG ANT
397768 NETROMICINA A 2 300MG ANT
382280 NETROMICINA A 5 200MG ANT
382299 NETROMICINA A 5 300MG ANT
237728 NETROMICINA AI 200MG ANT
237671 NETROMICINA AI 300MG ANT
164291 NETROMICINA FA 2 100MG ANT
164283 NETROMICINA FA 2 50MG INF ANT
382272 NETROMICINA FA 5 100MG PED ANT
382256 NETROMICINA FA 5 50MG ANT
058025 NIVOFLOX T 12 500MG ANT
863289 NOVADOR FA 3ML 750MG ANT
382892 NOVADOR SUSP 50ML 125MG P ANT
850330 NOVADOR SUSP 50ML 250MG P ANT
382167 NOVADOR T 10 250MG ANT
382183 NOVADOR T 10 500MG ANT
232645 OMNIPEN C 20 500MG ANT
124060 OMNIPEN FA 1.0G ANT
168378 OMNIPEN SUSP 60ML 125MG ANT
168351 OMNIPEN SUSP 60ML 250MG ANT
807699 OPTHAFLOX SOL 10ML OFT ANT
540838 OPTOCEF C 15 500MG ANT
540811 OPTOCEF SUSP 75ML 250MG ANT
748587 ORELOX SUSP 100ML 40MG/5ML INF
331430 ORELOX T 10 100MG ANT
564605 OVELQUIN T 7 500MG ANT
731595 OVELQUIN T 7 750MG ANT
383473 PANAC C 20 250MG ANT
119334 PANAC FA 250MG/125MG ANT
119326 PANAC FA 500MG/250MG ANT
196959 PANTOBRON 500 T 20 ANT
206563 PANTOBRON GDO 120ML ANT
137502 PANTOMICINA ES 600 T 12 ANT
367028 PANTOMICINA ES 600 T 24 ANT
076503 PANTOMICINA ES SUSP120ML 250MG
084557 PANTOMICINA ES SUSP120ML 500MG
173053 PANTOMICINA GDO ES SUSP125MGAN
584614 PARDIX SUSP 60ML 250MG/5ML DAL
866571 PENAMOX 12H SUSP 400MG/5ML ANT
889520 PENAMOX 12H T 8 875MG ANT P
889555 PENAMOX C 12 500MG ANT
156248 PENAMOX FA 500MG ANT
845701 PENAMOX M C 12 500MG/8MG ANT
355186 PENAMOX M SUSP 75ML 250MG ANT
573302 PENAMOX M SUSP 75ML 500MG/5ML
229008 PENAMOX SUSP 75ML 250MG PED AN
244589 PENAMOX SUSP 75ML 500MG PED AN
228990 PENAMOX T 12 1G ANT
104752 PENBRITIN C 20 500MG ANT
560162 PENBRITIN EX C 20 500/8MG ANT
560170 PENBRITIN EX SUSP 100ML INF AN
560189 PENBRITIN EX SUSP 100ML PED AN
548340 PENBRITIN FA 3 4ML 1G ANT
548359 PENBRITIN FA 3 500MG ANT
104760 PENBRITIN SUSP 100ML 250MG/5ML
566195 PENBRITIN SUSP 100ML 500MG/5ML
154547 PENBRITIN T 12 1G ANT
749079 PENCLOX FA 5ML 500MG DAL ANT
767301 PENDIBEN COMP FA 3ML 1200U DAL
767328 PENDIBEN LA FA 5ML 1200U DAL
087289 PENGESOD FA 2ML 1000UI ANT
087297 PENGESOD FA 5000UI ANT
062340 PENICIL FA 400U ANT
386413 PENIPOT FA 400 000UI ANT
386421 PENIPOT FA 800 000UI ANT
240966 PENISODINA FA 400 ANT
240974 PENISODINA FA 800 ANT
087378 PENPROCILINA FA 400 ANT
767832 PENTIBROM C 16 500MG GOB ANT
062324 PENTREXYL C 20 250MG ANT
545341 PENTREXYL C 28 500MG ANT
874272 PENTREXYL FA 2ML 250MG ANT
874264 PENTREXYL FA 2ML 500MG ANT
055085 PENTREXYL FA 3 1.0G ANT
055131 PENTREXYL FA 3 125MG ANT
055115 PENTREXYL FA 3 250MG ANT
055077 PENTREXYL FA 3 500MG ANT
874280 PENTREXYL FA 3ML 1G ANT
864692 PENTREXYL GTS 20ML PED ANT
591459 PENTREXYL SUSP 120ML 125MG/5ML
591440 PENTREXYL SUSP 120ML 250MG/5ML
589039 PENTREXYL SUSP 120ML 500MG/5ML
053104 PENTREXYL T 10 1G ANT
048976 PENVI K SUSP 100ML400000UP ANT
767093 PHARCINA SOL 5ML DAL ANT
241326 PISACILINA FA 1000UI ANT
770140 PISACILINA FA 5000000UI DAL AN
761184 PISATROM T 10 250MG ANT
854794 POLIBATRIN F T 20 AD ANT
842672 POLIBATRIN T 20 ANT
023302 POLYMOX C 15 500MG ANT
877786 POLYMOX SUSP 100ML 125MG/5MLAN
815977 POLYMOX SUSP 100ML 250MG/5ML A
877743 POLYMOX SUSP 100ML 500MG/5MLAN
240508 POSIPEN C 12 500MG ANT
240575 POSIPEN C 20 250MG P ANT
064068 POSIPEN FA 500MG ANT
168750 POSIPEN SUSP 90ML 125MG PEDANT
021237 POSIPEN SUSP 90ML 250MG PEDANT
882402 PROCEF SUSP 50ML 125MG JGA ANT
883476 PROCEF SUSP 50ML 250MG JGA ANT
337161 PROCEF T 10 250MG ANT
337153 PROCEF T 10 500MG ANT
027626 PROVAMICINA T 16 500MG ANT
685216 PROVAY T 14 500MG ANT
685208 PROVAY T 8 500MG ANT
723029 QUEDOX SUSP SOB 12 125MG ANT
723037 QUEDOX SUSP SOB 12 250MG ANT
021865 QUEDOX T 10 500MG ANT
100331 QUEMICETINA SUCC FA 1G ANT
200026 QUEMICETINA SUSP 65ML ANT
194778 RESPICIL FA AD ANT
194786 RESPICIL FA INF ANT
685089 REZPLEN SUSP 60ML ANT
003654 REZPLEN T 10 ANT
184780 RIFADIN C 16 300MG P ANT
216720 RIFADIN SUSP 120ML ANT
054070 RIFAPRIM GRAG 20 300/80MG ANT
821519 RIMACTAN SUSP 60ML ANT
235202 RIMSALIN A 3 2ML AD ANT
719714 ROBENCAXIL FA 2ML 800000UI ANT
057142 ROCEPHIN FA 1G IM ANT
057126 ROCEPHIN FA 1G IV ANT
057169 ROCEPHIN FA 500MG IM ANT
057134 ROCEPHIN FA 500MG IV ANT
899321 RODOGYL T 20 ANT
843601 ROMBOX SUSP 75ML 250/15MG/5MLA
878405 ROMBOX T 15 500MG/30MG
342971 SEPTRIN F T 14 ANT
842109 SEPTRIN F T DISPER 14 ANT
346438 SEPTRIN SUSP 120ML INF ANT
842095 SEPTRIN T DISPER 30 AD ANT
390976 SERVAMOX C 16 500MG ANT
546488 SERVAMOX CLV 12H SUSP 70ML ANT
039101 SERVAMOX CLV 12H T10 875/125MG
745243 SERVAMOX CLV 12H T15 875/125MG
863149 SERVAMOX CLV SUSP 75ML 125MG
863157 SERVAMOX CLV SUSP 75ML 250MG P
863130 SERVAMOX CLV T 10 500MG/125MG
390984 SERVAMOX SUSP 75ML 250MG/5MLP
719986 SERVICEF C 20 500MG ANT
838241 SERVICEF SUSP 100ML 250MG/5MLP
885150 SERVICLOR C 15 500MG ANT
814172 SERVIGENTA A 5 80MG/2ML ANT
823678 SERVIGENTA AI 2ML 80MG ANT
842087 SERVITRIM F T14 160MG/800MGPAN
842060 SERVITRIM SUSP 120ML PED ANT
842079 SERVITRIM T30 80MG/400MG P ANT
767980 SIBOFIX T 7 DAL ANT
006955 SINUFIN SUSP 40ML 200/28.5 PED
006963 SINUFIN SUSP 50ML 400/57MG PED
594989 SINUFIN SUSP 50ML 600/42.9MG A
006971 SINUFIN T 10 875MG/125MG ANT
582484 SINUFIN T 14 875MG/125MG ANT
721107 SODIPEN FA 2ML 1 000 000UI ANT
842044 SUIFLOX T 12 250MG ANT
842052 SUIFLOX T 8 500MG ANT
864986 SUIPEN FA 400000U ANT
864994 SUIPEN FA 800000U ANT
766089 SULFAWAL S SUSP 120ML DAL ANT
766070 SULFAWALT T20 80/400MG DAL ANT
561231 SULFORT SUSP 120ML ISSEMYM ANT
562718 SULFORT T20 80/400MGISSEMYM AN
006084 TACEX AI 1G/3.5ML IM ANT
002402 TACEX AI 500MG/2ML ANT
745553 TACEX FA 1G/10ML IV ANT
848336 TAVANIC FA 100ML 500MG IV ANT
851264 TAVANIC T 5 250MG ANT
742112 TAVANIC T 5 750MG ANT
814989 TAVANIC T 7 500MG ANT
376787 TERBAC I.M FA 1G ANT
376779 TERBAC I.M FA 500MG ANT
376809 TERBAC I.V FA 1G ANT
376795 TERBAC I.V FA 500MG ANT
029580 TETRA ATLANTIS C 20 500MG ANT
051527 TETRACICLINA C 12 250MG ANT
266760 TETRACICLINA C 16 250MG ANT
753688 TETRACICLINA T10 250MG GM1ERAN
383090 TETREX C 20 250MG ANT
383066 TETREX C 20 500MG ANT
585017 TEXIS G T 4 500MG ANT
565288 TEXIS SUSP 15ML 600MG ANT
565296 TEXIS T 3 500MG ANT
355356 TIENAM FA 500MG IM ANT
207497 TIENAM FA 500MG IV ANT P
746401 TIMENTIN FA 3.2G IV ANT
332216 TIOFENICLIN C 16 250MG ANT
886815 TONDEX A 2 160MG ANT
175013 TONDEX A 2 80MG ANT
585157 TRIAKEN FA 3.5ML 1G IM ANT
585149 TRIAKEN FA 3.5ML 1G IV ANT
871028 TRIFAMOX IBL FA 5ML 1G ANT
871001 TRIFAMOX IBL FA 5ML 500MG ANT
869694 TRIFAMOX IBL SUSP 125MG/5ML AN
869686 TRIFAMOX IBL SUSP 250MG/5MLAN
863998 TRIFAMOX IBL T 16 250MG ANT
863971 TRIFAMOX IBL T 16 500MG ANT
042757 TRIFAMOX IBL-12H C 14 875/125M
042765 TRIFAMOX IBL-12H SUSP 30ML ANT
042773 TRIFAMOX IBL-12H SUSP 60ML ANT
606081 TRIME/SULFA T14 160MG/800MGPIA
753777 TRIMET SULFAM SUSP 120ML GM1ER
749524 TRIMET SULFAM SUSP120MLMAR ANT
753750 TRIMET SULFAM T 20 80/400MGM1E
753769 TRIMET SULFAM T14 160/800MGM1E
162949 TRIMETOGER SUSP 120ML ANT
206792 TRIMEXAZOL A 6 3ML ANT
812692 TRIMEXAZOL SUSP 120ML ANT
872091 TRIMEXAZOL T 30 400MG ANT
196266 TROBICIN FA 2G ANT
033847 TRUXA T 3 500MG ANT
033855 TRUXA T 4 500MG ANT
599743 TS BAC T 14 800/160MG DAL ANT
182567 UNASYNA FA 250/500MG ANT
182559 UNASYNA FA 500/1000MG ANT
267295 UNASYNA SUSP 50ML 250MG ANT
175943 UNASYNA SUSP 60ML 125MG ANT
182591 UNASYNA T 10 375MG ANT
764779 VALCLAN 12HSUSP 60ML 400/57MDA
764752 VALCLAN SUSP 60ML 125/31.25MDA
764760 VALCLAN SUSP 60ML 250/62.5MGJR
764787 VALCLAN T 10 500/125MG DAL
602434 VALCLAN T 10 875MG/125MG DAL A
704814 VANCAM FA 10ML 500MG ANT
278769 VANCOCIN CP FA 1G IV ANT
161950 VANCOCIN FA 500MG IV ANT
764809 VANDIX C 12 250MG DAL ANT
602574 VANDIX C 12 500MG GOB ANT
622451 VANDIX SUSP 75ML 250MG DAL ANT
622443 VANDIX SUSP 75ML 500MG DAL ANT
189588 VIBRAMICINA C 10 100MG ANT
343390 VIBRAMICINA C 28 50MG ANT
765309 VIKROL T 10 500MG GOB
570311 VODELAN T 14 500MG/200MG ANT
113336 WINTOMYLON T 30 500MG ANT
732672 XALYN OR C 12 500MG DAL ANT
769800 XALYN OR SUSP 75ML 500MG DA AN
125040 YECTAMICINA JGA 1ML 10MG ANT
125032 YECTAMICINA JGA 1ML 20MG ANT
125008 YECTAMICINA JGA 1ML 80MG ANT
124990 YECTAMICINA JGA 2ML 160MG ANT
897027 YECTOLIN JGA 5 600MG/2ML AD AN
600962 Z XIN T 12 250MG DAL ANT
235105 ZINNAT FA 3ML 750MG ANT
059765 ZINNAT SUSP 50ML 125MG ANT
810312 ZINNAT SUSP 50ML 250MG ANT
339202 ZINNAT T 10 250MG ANT
338036 ZINNAT T 10 500MG ANT
073415 ZINNAT T 14 250MG ANT
544973 ZIPRA T 8 500MG 2X1 OTA ANT
049611 ZITROFLAM SUSP 22.5ML ANT
049581 ZITROFLAM T 3 500MG/100MG ANT
049603 ZITROFLAM T 4 500MG/100MG ANT
542288 ZITROKEN T 3 500MG ANT

No hay comentarios:

Publicar un comentario